• Uczeń - pierwsze logowanie w Google Classroom, jak oddać pracę domową.

• Dołączanie do zajęć jako uczeń

• strona z instrukcjami do ClassRomm