Zwrot podręczników w roku szkolnym 2018/19

Przypominamy, iż do końca roku szkolnego należy oddać wypożyczony komplet podręczników szkolnych.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręczników należy je odkupić lub wpłacić odpowiednią kwotę na wydzielony rachunek szkolny:
81 1030 1508 0000 0005 5077 9064.
Wpłaty należy dokonać do dnia 10 czerwca 2019 roku, a potwierdzenie wpłaty
dostarczyć do biblioteki szkolnej.
Zestawy podręczników dla  poszczególnych klas wraz z cenami są zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Szczegółowy harmonogram zwrotu podręczników zostanie podany na początku czerwca.

cennik podręczników 2018 - 2019