KOMUNIKATY

KONKURS KURATORYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs Kuratoryjny z języka angielskiego odbędzie się w środę 23.10.2019 na 2,3 lekcji w sali 44.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że po raz kolejny organizowane będą BEZPŁATNE badania diagnostyczne w ramach Integracji Sensorycznej i Metody Tomatisa dla dzieci z rejonu szkoly. W szczególności  zapraszamy dzieci, u których obserwują Państwo takie problemy, jak:

- zaburzenia koncentracji i uwagi - trudności szkolne i fobie szkolne - dysfunkcje związane z motoryką- dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia - podwyższone napięcie - stany lękowe - kłopoty z orientacją przestrzenną-lateralizacja krzyżowa  - niska samoocena- wady wymowy- zakłócenia językowe - zaburzenia afektywne - zakłócenia psychomotoryczne - trudności z nauką języków - trudności w relacjach dziecko-rodzic- problemy w rodzinach adopcyjnych- zaburzenia emocjonalne- globalne zaburzenia rozwojuDiagnozy odbywać się będą w Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM.
Więcej informacji znajdą Państwo pod tym adresem:   www.sensorium.warszawa.pl  oraz u Pedagoga szkolnego.

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERMINARZ RODZICA ÓSMOKLASISTY

Rodziców ósmoklasistów korzystających z dostosowania warunków i form na egzaminie prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

 Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem CKE - Link

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE KURATORYJNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO

Etap Szkolny KURATORYJNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO odbędzie się

w czwartek 17 października 2019 r. o godz. 9.00.

 

OGŁOSZENIE KURATORYJNEGO KONKURSU Z BIOLOGII I GEOGRAFII

Szkolny etap - biologia odbędzie się 25.10.2019 o godz. 9.00

Szkolny etap - geografia odbędzie się 31.10.2019 o godz. 9.00

 

Szczegółowych informacji odnośnie konkursów udzielają nauczyciele w/w przedmiotów.