IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W naszej szkole 4 października 2019 r. odbył się IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day).

 To bezpłatna akcja edukacyjna, której celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

 W naszej szkole w tym wydarzeniu wzięli udział nauczyciele, pracowniczy, rodzice i oczywiście uczniowie.
Każda chętna osoba, która odpowiadała ustnie lub pisemnie na 5 pytań z losu, za bezbłędnie rozwiązane działania otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację.
Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Gratulujemy wszystkim świetniej znajomości tabliczki mnożenia.