Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach

http://sp215.info/s2/images/ilustracje/anybiotyki.jpgProblem narastającej oporności leków może doprowadzić do całkowitego braku ich skuteczności w stosunku do bakterii, które w sprzyjających warunkach sprawnie wytwarzają mechanizmy odporne.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, informuje, że w dniu 18 listopada obchodzony będzie po raz szósty Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Contro)l. Inicjatywa ta powstała ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska bardzo szybkiego narastania oporności drobnoustrojów na leki, co coraz bardziej ogranicza możliwości skutecznej terapii zakażeń, a także znacząco zwiększa koszty leczenia i śmiertelność.

Celem akcji jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Zaprzestania ich nieuzasadnionego przyjmowania, a także zachęcanie pacjentów do ściślejszego stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków. Stosowanie ich wyłącznie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

Założeniem kampanii jest zaangażowanie jak najszerszego zakresu instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej do zwrócenia uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Więcej informacji na stronie: https://pssewawa.pl/art,504,europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach