Karta Ucznia - bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów

http://sp215.info/s2/images/ilustracje/kasownik.jpg

karta ucznia - informacje dla rodziców

W związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwało:

uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st  Warszawy,

uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało na obszarze 1. i 2. strefy warszawskiej komunikacji miejskiej.Uprawnienia będą wgrywane na okres nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.Karta Ucznia – będzie to nowa spersonalizowana Warszawska Karta Miejska z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów szkół. Karta będzie ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Karty te będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły.

 

Składanie wniosków przez Internet

Dla uczniów przyjętych do klas pierwszych Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

instrukcja

Link dedykowany tylko dla uczniów naszej szkoły: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7ccaf7fb

 

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM.
Rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych zainteresowanych wyrobieniem Karty Ucznia prosimy o jak najszybsze złożenie wypełnionych wniosków w sekretariacie szkoły.

WNIOSKI WRAZ Z AKTUALNYM ZDJĘCIEM PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 27 MAJA 2019 R.

 Wzory dokumentów:

     wniosek o wydanie
Warszawskiej Karty Miejskiej

 

     wzór wniosku o wydanie
Warszawskiej Karty Miejskiej