Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych

  • Drukuj

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

  •   elektronicznie - skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.   
  •   dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego.