Zawieszenie działalności oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły SP215 za zgodą organu prowadzącego zawiesza działalność  oddziału przedszkolnego w szkole na okres od 06.05.2020 r. do 15.05.2020 r. tj.  do czasu dostosowania  do wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych GIS.

Małgorzata Rydzewska


• wytyczne GIS, MZ oraz MEN