Zarządzenie nr 201/2020/2021

Zarządzenie nr 201/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego
w Warszawie
z dnia 27.08.2020r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole i oddziale przedszkolnym od 1.09.2020r.§ 1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie z dniem 27.08.2020 roku wprowadza:


1.    Procedurę Organizacji Pracy  oddziałów klasowych w Szkole Podstawowej nr 215 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego. –
zalącznik nr 1


2.  
 Procedurę Organizacji Pracy  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 215 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego. –
zalącznik nr 2

 

Dyrektor Szkoły