List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców w sprawie finansowania zadań oświatowych

budżet - list prezydenta do rodziców