Informacja dla uczniów klas IV-VIII

 LINK DO BADANIA UCZNIOWIE: https://uczniowiepragapld.webankieta.pl/

 Drodzy uczniowie ,

 Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy firma Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa  realizuje Diagnozę lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

 W związku z tym prosimy Was o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY.  Wyniki badań posłużą do zaplanowania działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Dzielnicy.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości zweryfikowania, kto wypełnił jaką ankietę. Uczniowie klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij". Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich uczniów wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta.