Nowoczesne technologie - szansa czy zagrożenie

http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/2021/28/grant-plakat.jpg