Podsumowanie akcji - Aktywny Powrót do Szkoły

http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/2021/10/akt-powrot.jpgNasza szkoła wzięła udział w akcji "Aktywny Powrót do Szkoły"  organizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Innowacja miała na celu wspomóc uczniów w miłej i przyjemnej atmosferze powrócić do szkoły i stacjonarnej nauki po długim nauczaniu zdalnym. Uczniowie, którzy bardzo chętnie i licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu, mieli za zadanie wykonać jedno polecenie  każdego dnia przez cały miesiąc wrzesień. Zadania promowały zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, dbałość i życzliwość dla siebie i innych. W nagrodę za zaangażowanie i uczciwe wykonanie zadań, uczniowie mogli wybrać jednorazowy Voucher ważny do końca października. Nagrody nie były materialne, ale zabawne, odstresowujące i niektóre bardzo przydatne w życiu szkolnym. Niektóre z nich to np.: "Łagodniejsze ocenianie jednej kartkówki", "Zwolnienie z jednej pracy domowej", "Jedna lekcja w fotelu nauczyciela", "Pierwszeństwo w kolejce po obiad w stołówce", czy "Ping-pong z wybranym nauczycielem". Największą nagrodą wśród uczniów cieszył się Voucher o treści "Sesja foto w fotelu dyrektora".

Gratulujemy wszystkim uczniom odwagi i wytrwałości w całej wrześniowej akcji, a nauczycielom dziękujemy za motywowanie uczniów do działania i życzliwość w realizacji wybranych Voucherów.


Agnieszka Jaworska
Koordynator Akcji w Sp 215