Zarządzenia i wytyczne Dyrektora

zarządzenie nr 244

procedury organizacji indywidualnego nauczania w SP215

zarządzenie nr 240

zarządzenie nr 239

procedura spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą

Zarządzenie nr 236

 • zarządzenie nr 232 - 2021 / 2022

 • zarzadzenie nr 228, 2020 - 2021

zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 228 - procedura - organizacji - pracy - oddziałów klasowych w szkole podstawowej nr 215 - 28.05.2021
zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 228 - procedura - organizacji - pracy - oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr 215 - 28.05

 

 • zarzadzenie nr 227

zalacznik nr 1 do zarzadzenia 227 - harmonogram nauczania hybrydowego

harmonogram wejścia klas 4 - 8 do budynku szkoły 

 

 • zarzadzenie nr 226

  • zarzadzenie nr 225

   - zalacznik nr 1 do zarzadzenia 225 - harmonogram nauczania hybrydowego

• zarzadzenie nr 224
   - zalacznik nr 1 do zarzadzenia 224 - wniosek szkola

zarzadzenie nr 223
   - zalacznik nr 1 do zarzadzenia 223 - wniosek szkola
   - zalacznik nr 2 do zarzadzenia 223 - wniosek - oddzial przedszkolny

zarzadzenie nr 222
   - zalacznik nr 1 do zarzadzenia 221 - 2021
   - zalacznik nr 2 do zarzadzenia 222

zarządzenie nr 221
   - załącznik nr 1 do zarządzenia 221 - 2021

zarządzenie nr 220 (nauka hybrydowa)
   - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 220 - 2020 - 2021

procedura organizacji testu diagnostycznego

zarządzenie nr 219 z oddziałami sportowymi

regulamin korzystania z plywalni szuwarek
zasady przeprowadzania uczniow na plywalnie w zwiazku z pandemia covid - 19

zarządzenie nr 216

zarządzenie nr 215 dla oddziałów 1 - 3

   - procedury organizacji pracy szkoły nr 215 od 18 stycznia 2021r

   - przydział sal

   - przydział szatni

   - aktualny harmonogram obiadów od 18 01 2021 r.

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I - III

zarzadzenie nr 213

zarzadzenie nr 212

Zarzadzenie nr 210

zarzadzenie nr 207

zarzadzenie nr 206

zarzadzenie nr 204

zarzadzenie nr 200

zarzadzenie nr 199 - - 2019 - 2020

zalacznik nr 1 procedura organizacji egzaminu - zarzadzenie 199
zalacznik nr 2 procedura podejrzenia zakazeniem w sp 215 zarzadzenie 199

 


zarzadzenie nr 198

 

zarzadzenie nr 197 - - 2019 - 2020

zalacznik nr 1 regulamin dla rodzica
zalacznik nr 2 zgoda na mierzenie temperatury
zalacznik nr 3 procedura organizacji opieki sp 215
zalacznik nr 4 procedura podejrzenia zakazeniem w sp 215
zalacznik nr 5 procedura postepowania prewencyjnego sp 215
zalacznik nr 6 zasady funkcjonowania biblioteki w sp 215

 

zasady pracy pielegniarki srodowiska nauczania i wychowania oraz korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w czasie zagrozenia epidemicznego