Doradztwo zawodowe w naszej szkole

Jednym z głównych zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. W planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej pomagają uczniom klas szóstych wychowawcy, realizując podczas godzin wychowawczych cykl zajęć pt. " Mądrze zaplanuj swoją przyszłość".
W trakcie zajęć uczniowie są przygotowywani do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez poznawanie swoich mocnych stron. Nabywają umiejętności podejmowania samodzielnych i odważnych decyzji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznają system kształcenia w kraju, oferty szkół gimnazjalnych, strukturę rynku pracy. Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie mają możliwość poznania siebie, swoich zainteresowań, zdolności, predyspozycji, czynników, jakimi należy się kierować przy wyborze szkoły i przyszłego zawodu, poznają specyfikę zawodów obecnie występujących na rynku pracy, rozwiążą testy samooceny. Dzięki tym działaniom dokonując wyboru szkoły gimnazjalnej, a w przyszłości zawodu, będą mogli świadomie kierować się własnymi zainteresowaniami, zdolnościami i możliwościami, aby wykonywać przyszły zawód z pasją.