Harmonogram uroczystości na rok szkolny 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego -  01.09.2021 r.
•    Dyrekcja
•    wychowawcy oddziału przedszkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -  01.09.2021 r.
•    Dyrekcja
•    wychowawcy oddziałów 1-8
•    p. Magdalena Urbańska - dekoracja
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass – oprawa muzyczna

Dzień głośnego czytania - 30.09.2021 r.
•    wychowawcy I-III
•    nauczyciele języka polskiego
•    nauczyciele przedmiotów
•    wychowawcy świetlicy

Miedzynarodowy Dzień Muzyki – 01.10.2021 r.
•    Małgorzata Izdebska-Bourass – odpowiedzialna
•    wychowawcy oddziałów – dekoracje w salach lekcyjnych
•    wychowawcy świetlicy – dekoracje w salach świetlicowych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – 01.10.2021r.
•    opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
•    opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Rocznica Powstania Warszawskiego  - 04.10. 2021 r.
•    p. Hanna Ostrowska
•    Jerzy Kąkol

Światowy Dzień Zwierząt - 05.10.2021 r.
•    wychowawcy oddziałów
•    nauczyciele przyrody
•    opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – 05.10. 2021 r.
•    p. Urszula Śmietanka
•    p. Katarzyna Malinowska
•    p. Beata Kurant
•    p. Kamila Jałosińska

Święto Edukacji Narodowej –  14.10.2021 r.
•    zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcych nowożytnych

Ślubowanie klas I – 15.10.2021 r.
•    wychowawcy klas pierwszych
•    p. Magdalena Urbańska - dekoracja
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass – oprawa muzyczna
•    wychowawcy świetlicy - pomoc przy dekoracji

Akcja Pola Nadziei – październik 2021 r.
•    p. Agnieszka Sowińska

Międzynarodowy miesiąc bibliotek – cały październik 2021 r.
•    nauczyciele bibliotekarze

Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek   –  15.10.2021 r.
•    wychowawcy oddziału przedszkolnego
•    wychowawcy klas I-III
•    wychowawcy świetlicy

Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia w naszej szkole – 08. 11.2021 r.
•    p. Luiza Gocławska – odpowiedzialna
•    p. Karolina Rostkowska
•    p. Magdalena Styś
•    p. Kamila Kalińska

Święto - Odzyskanie Niepodległości – 10.11.2021 r.
•    p. Bożena Kowaliszyn-Jabłońska – odpowiedzialna
•    p. Agnieszka Jaworska
•    p. Małgorzata Janus
•    p. Magdalena Urbańska – dekoracja
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass –oprawa muzyczna
•    wychowawcy świetlicy – pomoc przy dekoracji

Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka   –  19.11.2021 r.
•    nauczyciele specjaliści

Dzień Pluszowego Misia – 25.11.2021 r.
•    wychowawcy klas pierwszych
•    p. Kamila Kalińska
•    p. Joanna Cap
•    p. Klaudia Lachowska

Święto Patrona Szkoły  - 30.11. 2021 r.
•    p. Aneta Pawliszak-Gontarz – odpowiedzialna
•    p. Anna Rojek
•    p. Dagmara Ziemba
•    p. Paweł Kubicki
•    p. Magdalena Urbańska  - dekoracja
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass –oprawa muzyczna
•    wychowawcy świetlicy – pomoc przy dekoracji

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych– 2,3.12.2021 r.
•    p. Magdalena Zembrzuska – odpowiedzialna
•    p. Lucyna Lipińska
•    p. Maria Wilk
•    wychowawcy oddziałów

Światowy Dzień Życzliwości -  10.12. 2021 r.
•    p. Karolina Kocon - odpowiedzialna
•    p. Klaudia Lachowska
•    p. Dominika Witak
•    p. Paulina Krówka

Wigilia – Jasełka – 20.12. 2021 r.
•    p. Magdalena Zembrzuska - odpowiedzialna
•    p. Magdalena Urbańska – dekoracja
•    wychowawcy świetlicy – pomoc przy dekoracji
•    p. Jadwiga Jasińska
•    ks. Tomasz Kowalczyk
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass –oprawa muzyczna

Dzień Babci i Dziadka – 20,21 .01.2022 r.
•    wychowawcy oddziałów

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – 21.02.2022 r.
•    p. Anna Kowalczuk - odpowiedzialna
•    p. Magdalena Styś
•    p. Anna Świerczewska
•    p. Justyna Smaga

Międzynarodowy Dzień e-książki  – 03.03.2022 r.
•    nauczyciele bibliotekarze
•    p. Patrycja Michalik
•    p. Barbara Gama Mosiewicz

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych –  marzec 2022 r.
•    p. Dagmara Ziemba - odpowiedzialna
•    p. Jerzy Kąkol
•    wychowawcy klas I

Międzynarodowy Dzień Wody – konkursy – 23.03.2022 r.
•    p. Beata Kurant - odpowiedzialna
•    p. Agnieszka Krzemińska
•    p. Żaneta Biaduń- Żółkiewicz
•    p. Marzena Lipka
•    p. Natalia Nowak

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 01.04.2022 r.
•    nauczyciele bibliotekarze
•    p. Anna Lato

Światowy Dzień Zdrowia – 08.04.2022 r.
•    nauczyciele wychowania fizycznego
•    pielęgniarka szkolna
•    p. Luiza Gocławska
•    p. Małgorzata Kobus

Światowy Dzień  Ziemi -    21.04.2022 r.
•    p. Żaneta Biaduń – Żółkiewicz
•    p. Marzena Lipka
•    p. Natalia Nowak
•    p. Iwona Ciabattini

Dzień Flagi 2 maja - 28.04.2022 r.
•    p. Jacek Kimula - odpowiedzialny
•    p. Marta Lis
•    p. Krzysztof Zdziechowski

Święto Konstytucji 3-go Maja – 29.04.2022 r.
•    p. Anna Rojek - odpowiedzialna
•    p. Anna Świerczewska
•    p. Agnieszka Krzemińska
•    p. Magdalena Urbańska – dekoracja
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass –oprawa muzyczna
•    wychowawcy świetlicy – pomoc przy dekoracji

Dzień Matki i Ojca –  25, 26.05. 2022 r.
•    wychowawcy oddziałów

Międzynarodowy Dzień Dziecka – 01.06.2022 r.
•    wychowawcy oddziałów
•    nauczyciele specjaliści

Uroczyste zakończenie roku szkolnego –  24. 06. 2022 r.
•    Dyrekcja
•    wychowawcy oddziałów
•    p. Magdalena Urbańska - dekoracja
•    wychowawcy świetlicy – pomoc przy dekoracji
•    p. Małgorzata Izdebska-Bourass –oprawa muzyczna
•    opiekunowie Pocztu Sztandarowego
•    opiekun werblistów


Forma organizacji uroczystości dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.