Karta ucznia

Karta ucznia

http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/2020/karta_ucznia.jpgKarta Ucznia to Warszawska Karta Miejska wyrabiana przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów.

Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Karta Ucznia przysługuje:

a) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy.

Czytaj więcej...