Karta ucznia

Karta Ucznia ZTM 2021 - przedłużenie

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze powrót Uczniów do szkoły, przypominamy o konieczności złożenia wniosków o przedłużenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla Państwa dzieci.
Informacja skierowana jest do rodziców dzieci z klas 4-7 którym kończą się uprawnienia z dniem 30 września 2021.
Aby je przedłużyć, niezbędne jest złożenie wniosku, zgodnie z przygotowaną przez ZTM procedurą.
Uczniowie klas 6-7 mogą również przedłużyć ważność Karty Ucznia w Punktach Obsługi Pasażerów. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty na nową.
Przypominamy, iż termin składania wniosków został ustalony na dzień 23 maja 2021 r.

Karta ucznia

http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/2020/karta_ucznia.jpgKarta Ucznia to uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Karta Ucznia przysługuje:
a) uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.

b) uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.
Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.
Jak otrzymać Kartę Ucznia.
Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL.
Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM. Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.
Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły z podanym adresem zamieszkania. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZTM:
https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia

Szanowni Państwo,
mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:
- do dnia 23.05.2021 r. uprzejmie prosimy o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
- do dnia 31.07.2021 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak
i elektronicznej) celem przekazania uczniom.
Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi wydanie Państwu Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów od 01 września 2021 r.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną

Link dedykowany wyłącznie dla uczniów naszej placówki to:
https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7ccaf7fb

Instrukcja - Pierwsza Karta Ucznia
Instrukcja - Przedłużenie Karty Ucznia
•  Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198.