Karta Ucznia ZTM 2021 - przedłużenie

  • Drukuj

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze powrót Uczniów do szkoły, przypominamy o konieczności złożenia wniosków o przedłużenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla Państwa dzieci.
Informacja skierowana jest do rodziców dzieci z klas 4-7 którym kończą się uprawnienia z dniem 30 września 2021.
Aby je przedłużyć, niezbędne jest złożenie wniosku, zgodnie z przygotowaną przez ZTM procedurą.
Uczniowie klas 6-7 mogą również przedłużyć ważność Karty Ucznia w Punktach Obsługi Pasażerów. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty na nową.
Przypominamy, iż termin składania wniosków został ustalony na dzień 23 maja 2021 r.