Konkurs plastyczny: Zachwyceni krajobrazem i kulturą Indii

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym: Zachwyceni krajobrazem i kulturą Indii,

realizowanym w ramach XI edycji projektu edukacyjno-kulturowego „NIE MA MURU NA MURANOWIE” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

 

 

 

 

 

1. TECHNIKA:

- technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), kredki, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (włączając grafikę komputerową), kolaż (bez materiałów sypkich, jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej planszy).

2. FORMAT PRAC: od A4 do B2. Nie będą przyjmowane prace trójwymiarowe.

3. Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa oraz zgody Rodzica na wzięcie udziału dziecka w konkursie.

4. TERMIN:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub u koordynatorów konkursu do dnia 05.03.2021r (piątek).

 

 

Zapraszamy:

Magdalena Zembrzuska

Jadwiga Lutomska

Marlena Żądełek