Wyniki Szkolnych Mistrzostw w tabliczce mnożenia

Szkolne Mistrzostwa w tabliczce mnożenia odbyły się 11 czerwca 2021 r.

Laureaci:

 I miejsce Michał Filipowicz 3 c

II miejsce Małgorzata Dyda 3 c

III miejsce Zofia Waglowska 3 b i Maja Dawicka 3 a

IV miejsce Alicja Czemerys 3 a i Natalia Działak 3 b

wyróżnienie:

Heorhi Madoyan 3 b

Igor Wróblewski 3 c

Stanisław Żelno 3 d

Mikołaj Piekrniak 3 d

Igor Leśniewski 3 a

 

Laureaci Dzielnicowych Mistrzostw w tabliczce mnożenia Praga Południe 2021

I miejsce Micha l Filipowicz SP 215

II miejsce Tomasz Skwara SP 141

III miejsce Małgorzata Dyda SP 215

wyróżnienie: Zofia Waglowska SP 215 , Mikołaj Cieciorowski SP 141 , Aleksandra Zbroja SP 141,

Tomasz Rafalski SP 312, Frączek Bartosz SP 312, Zdanowski Miłosz SP 312