Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

http://sp215.info/s2/images/ilustracje/ksiazki.jpgInstytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
zaprasza uczniów do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Jest to konkurs skierowany szczególnie do młodzieży klas siódmych i ósmych. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim.

I stopień - Zawody szkolne

II stopień - Zawody okręgowe

III stopień - Zawody ogólnopolskie .

Na pierwszym etapie uczestnicy zobligowani są do wybrania jednego z dwóch tematów i zapoznania się z poświęconą im literaturą:

TEMAT nr 1
W poszukiwaniu lepszego życia – literackie obrazy współczesnych migracji.

    Jarosław Mikołajewski, Wędrówka Nabu, Kraków – Budapeszt 2016.
    Zana Fraillon, Wróbelek z kości, przeł. Paweł Łopatka, Warszawa 2017.
    Sarah Crossan, Kasieńka, przeł. Katarzyna Domańska, Warszawa 2015 lub 2021.
    NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców, Warszawa 2015. Obowiązuje znajomość następujących opowiadań: Olga Tokarczuk, Rubież, Paweł Huelle, Ucieczka do Egiptu, Jarosław Mikołajewski, Zdrada, Hanna Krall, Stanisław S., kombatant. O naszych Żydach, Ignacy Karpowicz, Tuvalu. Opowieść wigilijna.
    Sławomir Mrożek, Emigranci, w: tegoż, Utwory sceniczne nowe, Kraków 1975 lub następne wydania.

TEMAT nr 2
Literackie świadectwa i literacka pamięć o stanie wojennym.

    Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole, Warszawa 1985 lub wydania następne.
    Dorota Combrzyńska-Nogala, Skutki uboczne eliksiru miłości, Łódź 2017.
    Marcin Szczygielski, Teatr niewidzialnych dzieci, Warszawa 2016.
    Jacek Dukaj, Wroniec, Kraków 2009.
    Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym, t. 1-2, Paryż 1982-1983 lub kolejne wydania – obowiązuje znajomość następujących opowiadań: Stan wojny, W autobusie, Kanarek, Kolporter, Porządny człowiek, Wróg. Ostatnie wydanie: M. Nowakowski, Raport o stanie wojennym. Notatki z codzienności, Warszawa 2009 ? opowiadania z tej edycji będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej OLiJP-SP.

Etap drugi składa się z części pisemnej i ustnej.
Uczestnicy piszą rozprawkę na jeden z podanych tematów (120 minut – ocena w zakresie 0-30 punktów) oraz rozwiązują test z zagadnień językowych (90 minut – ocena w zakresie 0-30 punktów). Do części ustnej zostają dopuszczeni ci uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej części.

Etap trzeci ma również charakter dwustopniowy.
W części pisemnej uczeń pisze rozprawkę na jeden z tematów przedstawionych do wyboru przez Komitet Główny ? oraz test z zagadnień językowych. W części ustnej odpowiada na jeden z tematów o charakterze problemowym, związanych z określonymi zjawiskami w literaturze, motywami, wątkami itp. Tematy te są opracowywane przez KG OLiJP–SP i podawane wcześniej do wiadomości.

Laureaci OLiPJ otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół średnich.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie, prosimy o zgłoszenie się do uczących w ich klasie nauczycieli języka polskiego do dn. 25.09.2021