Konkurs Informatyczny InstaLogik III edycja 2021/22

Zapraszamy do udziału w konkursie informatycznym Instalogik

 

Konkurs został podzielony na trzy etapy:

 

Etap I, termin 1 października - 28 października 2021, g. 20:00

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do bardzo szerokiej grupy uczniów, jako że nie zakładamy żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolności logicznego myślenia. Wszystkie zadania mają wprowadzenie, które uzupełnia potrzebne do jego rozwiązania modele i schematy. Miesięczny czas trwania konkursu daje uczniom możliwość dogłębnego przeanalizowania treści zadań i przemyślenie swoich rozwiązań, a nauczycielowi możliwość wsparcia ucznia w poprawnym zrozumieniu problemu. Zachęcenie uczniów do wnikliwej analizy jest celem samym w sobie.

Polega na rozwiązaniu online pytań testowych do kilku zadań matematyczno-logicznych opisanych w formie historyjki. Pytania onaczone są jako adresowane do uczniów klas 4-8 lub tylko do uczniów klas 7-8.

Znajomość programowania nie jest potrzebna do rozwiązania zadań 1 etapu. Zadania zawierają potrzebne opisy modeli i schematów, a rolą ucznia jest ich zrozumienie i zastosowanie. Uczniowie mają miesiąc czasu na przemyślenie i rozwiązanie zadań tego etapu.

Rejestracja

Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli do 28 października g. 20:00.

Uczniów rejestrują na konkurs rodzice lub nauczyciele przez stronę www.instalogik.pl.

Uczeń otrzymuje bezpłatne konto ucznia, a rodzic zakłada bezpłatne konto rodzica.

Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://instalogik.pl/