Międzyszkolny konkurs plastyczny “Bombka Bożonarodzeniowa”

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Bombka Bożonarodzeniowa”.

Prace oraz zgodę na udział w konkursie należy dostarczyć do świetlicy szkolnej (p. Hanny Kruszewskiej) najpóźniej 10.12.2021 r. (piątek).

Zgoda rodzica / opiekuna - kliknij tutaj aby pobrać dokument

Szczegółowe informacje:

1) Organizatorem konkursu jest świetlica przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr. 135 w Warszawie 

2) Celem konkursu jest: 

• Zachęcanie uczniów do czynnego zainteresowania tematyką i tradycją Świąt Bożego Narodzenia

• Pobudzanie wyobraźni i kreatywności  

• Prezentacja talentów plastycznych 

• Inspirowanie do aktywności twórczej własnej  

• Czerpanie radości z procesu tworzenia 

 3) Regulamin konkursu: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VIII 

• Zadaniem uczestników jest wykonanie Bombki Bożonarodzeniowej

• Format pracy – przestrzenna 

• Technika wykonania dowolna  

• Do udziału w konkursie można zgłosić maksymalnie 3 prace z jednej placówki (laureaci zostaną wybrani przez wewnątrzszkolną komisje SP215)

• Uczestnicy konkursu powinni wykonać prace samodzielnie  

• Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasa, pełny adres placówki z adresem e-mail 

4) Kryteria oceny - oryginalność, estetyka, technika 

5) Komisja konkursowa wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i klasy IV-VIII) 

6) Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki 

7) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób 

8) Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

 

  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Szkolny opiekun konkursu:

Hanna Kruszewska