Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny - edycja XXI

http://sp215.info/s2/images/ilustracje/pioro3.jpgDnia 30 marca 2022 r. odbędzie się
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus.
Termin dostarczenia zgód na udział w konkursie oraz wpłat w kwocie 12 zł - 25 marca 2022 do pani Agnieszki Sowińskiej w godzinach od 8.00 do 13.00 - sala 40.
Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.
Zapraszamy
Zespół Nauczycieli Humanistów

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w ogólnopolskim konkursie humanistycznym