Ogólnopolski konkurs ,,Dobry Obywatel"

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w ogólnopolskim konkursie ,,Dobry Obywatel".

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej „Dobrego obywatela”. Technika dowolna, przez którą rozumie się w szczególności formę:

- stworzoną z wykorzystaniem narzędzi technologicznych - stworzenie materiału wideo, grafikę komputerową, fotografię;

- artystyczną (plastyczną) – malowanie, szkicowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.;

- literacką - stworzenie utworu słownego;

- inną forma artystyczna.

Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg, .avi, mp3, mp4, wav.

Praca powinna być przygotowana w języku polskim.

Prace Konkursowe przyjmowane są zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Nagrodzone zostaną zgłoszenia prezentujące kreatywną interpretację hasła #DobryObywatel.

Szczegóły konkursu wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dobryobywatel

Prace można składać w świetlicy szkolnej do 26 maja 2022 roku.

W przypadku prac stworzonych z wykorzystaniem narzędzi technologicznych (materiał wideo, grafika komputerowa, fotografia) proszę o dostarczenie ich na nośniku np. pendrive.

Proszę pamiętać o haśle znajdującym się na plakacie informacyjnym: „Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia”.

 

 

Pozdrawiamy

Wychowawcy świetlicy