Konkursy

REGULAMIN KONKURSU MOJA SZKOŁA W OBIEKTYWIE

• Adresowany do uczniów klas I-III i IV-VIII.
• Tematyka konkursu związana jest z obchodami 60 -lecia powstania SP215.
• Przedmiotem fotografii powinna być Szkoła Podstawowa nr 215 w dowolnym ujęciu (na zewnątrz lub wewnątrz).
• Zdjęcia dostarczone na konkurs mogą przedstawiać cały budynek, poszczególne jego fragmenty lub detale architektoniczne.

Czytaj więcej...

Konkurs na kartkę urodzinową z okazji 60 lat istnienia SP215

http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/2020/kartka.jpg ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI KONKURSU!

 TEMATYKA: Przygotowanie kartki urodzinowej z życzeniami dla naszej szkoły z okazji 60 rocznicy jej istnienia.
W pracach konkursowych będą oceniane:
1)    treść życzeń (może to być tekst oficjalny albo żartobliwy, np. wierszyk);
2)    walory plastyczne i estetyczne.

Czytaj więcej...