LATO W MIEŚCIE

http://sp215.info/s2/images/artykuly/2017-18/banner-lato-2018.png

Szanowni Państwo,
informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program "Lato w Mieście" 2019 można uzyskać - od 6 maja 2019 roku, od godz. 16:00 - poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program "Lato w Mieście" 2019 proszeni są o potwierdzenie w terminie od 6 maja 2019 roku, od godz. 16:00 do 16 maja 2019 roku, do godz. 10:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na konto szkoły do której uczeń został zakwalifikowany. Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie "Lato w Mieście" 2019.
Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program "Lato w Mieście" 2019 w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 14:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program "Lato w Mieście" 2019.

 

informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej na warszawski program lato w mieście 2019
harmonogram zapisów do warszawskiego programu lato w mieście 2019-1
zasady postępowania rekrutacyjnego do warszawskiego programu lato w mieście 2019


giełda placówek wychowania pozaszkolnego w dzielnicy praga - południe m.st. warszawy

Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawski Program „Lato w Mieście” 2019

Wakacyjne Placówki Edukacyjne

 

w okresie od 24.06.2019 r. do 12.07.2019 r.

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 141

ul.  Szaserów 117

nr tel. 22 610 67 72

 

okresie od 24.06.2019 r. do 26.07.2019 r.

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 373

ul. Angorska 2

nr tel. 22 617 57 24

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 397

ul. Afrykańska 11

nr tel. 22 617 68 03

 

w okresie od 29.07.2019 r. do 16.08.2019 r.

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 143

Al. Stanów Zjednoczonych 27

nr tel. 22 617 72 32

w okresie od 29.07.2019 r. do 23.08.2019 r.

  1. Szkoła Podstawowa nr 375

ul. Abrahama 10

nr tel. 22 671 08 42

w okresie od 12.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

  1. Szkoła Podstawowa nr 141
  2. Szaserów 117

nr tel. 22 610 67 72

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 279

ul. Cyrklowa 1

nr tel. 22 810 35 44

w okresie od 19.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 168

ul. Zwycięzców 44

nr. tel. 22 617 63 28