Odbiór dzieci

Przyprowadzanie uczniów do świetlicy

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka prosimy Rodziców o przyprowadzanie do świetlicy i potwierdzenie tego faktu ( godzina + podpis )

Odbiór uczniów oddziałów 1 ze świetlicy

3 kroki odbioru dziecka ze świetlicy dla oddziałów 1

  •   Krok 1:   wypisz  mnie w świetlicy na parterze z listy odbioru   (  godzina  + podpis )
  •   Krok 2:   poproś o mnie, żebym wyszedł
  •   Krok 3:   poczekaj na mnie na parterze

Odbiór uczniów oddziałów 2, 3 i 4 ze świetlicy

3 kroki odbioru dziecka ze świetlicy dla oddziałów 2,3,4

  • Krok 1:   wypisz mnie w szatni z listy odbioru (  godzina  + podpis )
  • Krok 2:    zgłoś  do pracownika szkoły, abym wyszedł
  • Krok 3:    poczekaj na mnie  w szatni