Szkoła pamięta

W ramach akcji Szkoła Pamięta, organizowanej przez MEN, Szkolne Koło Wolontariatu włącza się w konkurs Fundacji Pomagamy Dzieciom "Pamiętamy".
W ramach działań chcielibyśmy:


1. Odnaleźć groby byłych nauczycieli, dyrektorów szkoły, uporządkować je oraz zapalić tradycyjne „światełka”;
2. Wykonać w szkole dla tych osób wystawę pamiątkową.
Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej nt. własnej szkoły – „Małej Ojczyzny”, jej bohaterów oraz okazać pamięć o nauczycielom, którzy odeszli.

Zachęcamy wszystkie klasy do włączenia się te działania. Każda chętna klasa może do 3.11. zebrać i przekazać do Szkolnego Koła Wolontariatu znicze, które zostaną zapalone przez wolontariuszy SKW na uporządkowanych grobach.

Szkolne Koło Wolontariatu