Laureaci Małej Olimpiady Matematycznej

grafikaLaureaci Małej Olimpiady Matematycznej - etap dzielnicowy w dniu 20.03.2019r. odbył się XVII Dzielnicowy Konkurs Matematyczny edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego będący trzecim etapem Małej Olimpiady Matematycznej.

W konkursie brało udział 57 uczniów klas III z 11 szkół podstawowych dzielnicy Praga Południe.
Ze szkoły nr 215 laureatami zostali :
I miejsce – Stanisław  Mossakowski  – 20 pkt.
II miejsce – Bartosz  Dałkowski  – 19 pkt. 

 
Laureaci XVII Dzielnicowego Konkursu Matematycznego i uczniowie, którzy uzyskali 80% zdobytych  punktów – 16,  będą reprezentowali dzielnicę w Małej Olimpiadzie Matematycznej m.st. Warszawy w dniu 06.04.2019r.  w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mścisławska 1 w Warszawie.

Gratulujemy!
Organizatorzy XVII Dzielnicowego Konkursu Matematycznego edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 141