Czwórbój lekkoatletyczny

Bardzo udanie zakończyła rozgrywki o mistrzostwo dzielnicy w  czwórboju lekkoatletycznym :
Dziewczynki klas IV-VI zdobyły mistrzostwo!!!
Kilka dni  później odbyły się Mistrzostwa Warszawy, w których dziewczynki zajęły bardzo wysokie VI miejsce
Chłopcy uplasowali się na wysokim III miejscu.
GRATULUJEMY ZAWODNIKOM! !!!!!!