Zawiadaomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.

  • Drukuj

1. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 1.pdf
2. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 2.pdf
3. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 3.pdf
4. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 4.pdf
5. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 5.pdf
6. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 6.pdf
7. - Zawiadaomienie o wyborze oferty str 7.pdf