Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego – 2019 r.

1. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_1.pdf
2. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_2.pdf
3. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_3.pdf
4. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_4.pdf
5. - zawiadomienie_o_wyborze_oferty_str_5.pdf