Wolontariat

Akcja PCK "Gorączka Złota"

Z okazji IX edycji ogólnopolskiej kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża "Gorączka Złota PCK", nasza placówka pragnie wspomóc dzieci z terenu Warszawy i Województwa Mazowieckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. W tym celu serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do zbiórki monet, która potrwa do 21 maja.

 Co zbieramy? (monety: 1gr, itd.) Monety będą zbierane przez naszych wolontariuszy do specjalnego baniaka oznaczonego logiem akcji, na terenie budynku szkoły.

 

Liczymy na waszą pomoc i wielkie serca

Szkolne Koło Wolontariatu

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II, Papież w liście skierowanym w rocznicę zamachu na swoje życie, 13 maja 1992 roku.

Papież wyznaczył na obchody tego dnia 11 lutego, wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes. Celem tego Dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa, czyli każdego człowieka na ludzi chorych, niepełnosprawnych i starszych. 

      Nasza szkolna społeczność zawsze była i jest wrażliwa na ludzi chorych i potrzebujących. Uczniowie wielokrotnie odwiedzali Dom Pomocy Społecznej przy ul Hetmańskiej z różnymi programami artystycznymi. Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju, nie mogliśmy osobiście odwiedzić mieszkańców DPS. Wolontariusze naszej szkoły jednak ochotniczo przygotowali im niespodzianki w postaci kartek oraz upominków okolicznościowych z życzeniami, wywołując tym samym promienny uśmiech i głęboką wdzięczność obdarowanych.

 

Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom za zaangażowanie i wielkie serca

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Akcja świąteczna „Razem na święta”

W grudniu Szkolne Koło Wolontariatu po raz kolejny przystąpiło do akcji MEN „Razem na Święta”, w której zachęciliśmy  uczniów do niesienia pomocy innym. Okres przedświąteczny, to czas kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie.

Ze względu na stan epidemii tegoroczne działania były podejmowane przede wszystkim z myślą o osobach z naszej najbliższej społeczności: rodziny, sąsiadów, przyjaciół oraz osób samotnych i potrzebujących. Podczas tej akcji nasi wolontariusze wykonywali świąteczne kartki , ozdoby na święta, kolorowe pierniczki, które wrzucali do skrzynek pocztowych, sprawiając tym samym miłą niespodziankę innym. 

Serdeczne dziękujemy naszym wolontariuszom za pamięć i zaangażowanie 

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Akcja „Wielka paka"

W miesiącu październiku, Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przystąpiło do realizacji projektu Wielka Paka. W dniach 21 - 28 października na terenie szkoły została przeprowadzona zbiórka artykułów higienicznych dla osób bezdomnych na terenie Warszawy zatytułowana: „Wyjdź ze swojej bańki!"

W czasie trwania zbiórki, wolontariusze podczas przerw lekcyjnych zbierali do specjalnie oplakatowanych pudeł przyniesione przez uczniów klas I-VIII artykuły higieniczne. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej, w szczególności uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III. Dzięki hojności i dobremu sercu uczniów i rodziców nasza szkoła przekazała ponad 500 artykułów higienicznych dla osób bezdomnych i potrzebujących. 

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w zorganizowanej akcji

Opiekunowie SKW

 

Akcja "Orzechy i żołędzie"

Początek roku szkolnego a zwłaszcza październik, był bardzo pracowitym miesiącem dla naszego Szkolnego Koła Wolontariatu. 

       W dniach od 19 – 23 października, nasze koło wzięło udział w akcji charytatywnej „Orzechy i żołędzie”. Aby nagłośnić akcję w naszej szkole, uczniowie zrobili specjalne plakaty informacyjne, które zostały rozwieszone w widocznych miejscach na terenie budynku. Akcja polegała na  przeprowadzeniu zbiórki, orzechów i żołędzi, w celu przekazania ich opiekunom warszawskiego Zoo. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, brali w niej udział młodsi jak i starsi uczniowie. W rezultacie zebrano dwa duże (wcześniej przygotowane) kartony, które dnia 24.10.  zostały przekazane na rzecz zwierząt w warszawskim Zoo.

Dziękujemy wolontariuszom i wszystkim uczniom, którzy wzięli czynny udział w naszej akcji

Opiekunowie SKW.

Podkategorie