Szkolne Koło Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019

 • Drukuj

Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.

http://sp215.info/s2/dokumenty/wolontariat/logo_wolontariatu_.jpg

Św. Matka Teresa z Kalkuty

Szkolne Koło Wolontariatu (skrót SKW) jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą  pomagać  najbardziej potrzebującym,  reagować  czynnie  na  potrzeby  środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.


Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • Niesienie pomocy innym.
 • Rozwijanie wśród uczniów otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, zrozumienia oraz bezinteresowności.
 • Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
 • Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.
 • Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
 • Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.
 • Stwarzanie okazji do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości oraz wzmacnianie postaw nacechowanych życzliwością, wrażliwością, uczynnością, troską i odpowiedzialnością za drugiego człowieka.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.


 

Zapraszamy do współpracy:

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:

ks. Mariusz Czyżewski

Lucyna Lipińska

Magdalena Zembrzuska

Marzena Zawadzka