Paczka Bożonarodzeniowa dla potrzebujących

Dnia 11 grudnia br. wolontariuszki - uczennice kl. VIII B i VIIIC z opiekunem SZKOLNEGO WOLONTARIATU, we współpracy z CARITAS Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi - wzięły udział w przygotowaniu ponad stu paczek dla osób potrzebujących ze środowiska lokalnego.

Oprócz zaangażowania i miłej atmosfery towarzyszącej przygotowywaniu paczek,

w sercach wolontariuszy była radość z wkładu ich pracy, by uradować serce drugiego człowieka, potrzebującego.

Niech małe gesty, składające się na wielkie czyny przyczynią się

do radosnego świętowania Bożego Narodzenia na Pradze.

Opiekun SKL: s. Estera Jasińska