Akcja „Wielka paka"

       W miesiącu październiku, Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przystąpiło do realizacji projektu Wielka Paka. W dniach 21 - 28 października na terenie szkoły została przeprowadzona zbiórka artykułów higienicznych dla osób bezdomnych na terenie Warszawy zatytułowana: „Wyjdź ze swojej bańki!".

    W czasie trwania zbiórki, wolontariusze podczas przerw lekcyjnych zbierali do specjalnie oplakatowanych pudeł przyniesione przez uczniów klas I-VIII artykuły higieniczne. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej, w szczególności uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III. Dzięki hojności i dobremu sercu uczniów i rodziców nasza szkoła przekazała ponad 500 artykułów higienicznych dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w zorganizowanej akcji

Opiekunowie SKW