ZIMA W MIEŚCIE

Warszawska Akcja - Zima w Mieście 2020 - w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/18-19/zima/zima_2019.jpg

Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku rusza na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020.

       To kolejna edycja programu oferującego wypoczynek dzieciom i młodzieżyw czasie ferii zimowych. Program będzie realizowany w 21 placówkach (5 feryjnych placówkach edukacyjnych oraz 16 feryjnych placówkach specjalistycznych, w tymw 4 obiektach OSiR ).

Dzielnica zorganizuje dla dzieci i młodzieży liczne atrakcje.

W Zespole Szkół Łączności, Al. Stanów Zjednoczonych 24, przygotowano dla dzieci                         i młodzieży lodowisko, z którego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będą mogły korzystać bezpłatnie grupy zorganizowane. W feryjnych placówkach specjalistycznych przygotowano bogaty program złożony z zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, literackich, językowych, tanecznych, komputerowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosi na Pływalnie: „Wodnik”  i „Szuwarek” oraz na Halę Sportową „Saska” i „Siennicka”. W programie zajęć placówek edukacyjnych przewidziano m.in. wyjścia do kina, muzeum, ZOO, Centrum Nauki Kopernik, gry planszowe, zabawy, dyskoteki.

 Zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” rozpoczną się  14 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 Korzystanie z opieki oraz żywienia w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020  jest odpłatne.

Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za opiekę oraz za żywienie zgodniez harmonogramem zapisów na Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2020.

Opłata za opiekę w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 wynosi 10 zł dziennie.

Opłata za żywienie wynosi 10 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.


Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu

roku szkolonego 2019/2020, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

Szczegółowe informacje, dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w mieście” 2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem:http://edukacja.warszawa.pl/

harmonogram zapisów do akcji zima w mieście 2020 - rekrutacja podstawowa
wykaz szkól podstawowych, które będą realizowały warszawska akcje zima w mieście 2020
zasady postępowania rekrutacyjnego do warszawskiej akcji zima w mieście 2020

http://sp215.info/s2//images/ilustracje/zima2.gif