Główne cele:

- Poznanie terminów dotyczących ochrony przyrody,

- Uwrażliwienie na piękno przyrody,

- Wskazanie, jakie działania może podjąć każdy człowiek w dziedzinie ochrony Ziemi.