http://sp215.info/s3/images/ilustracje/finanse.jpgSprawozdanie finansowe placówki za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga  Południe m. st. Warszawy. https://dbfopragapld.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/sprawozdania_finansowe/default.htm

procedura wydawania opinii o uczniu

procedura w sytuacji skażenia wody

zarządzenie nr 244

procedury - organizacji - indywidualnego - nauczania - w - sp 215

zarządzenie nr 240

zarządzenie nr 239

zarządzenie nr 238 - procedura spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą

zarządzenie nr 236

zarządzenie nr 232 - 2021 - 2022

zarządzenie nr 228 - 2020 - 2021
- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 228 - procedura - organizacji - pracy - oddziałów klasowych w szkole podstawowej nr 215 - 28.05.2021

- załącznik nr 2 do zarządzenia nr 228 - procedura - organizacji - pracy - oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr  215 - 28.05

zarządzenie nr 227
- załącznik nr 1 do zarządzenia 227 - harmonogram nauczania hybrydowego
- harmonogram wejścia klas 4 - 8 do budynku szkoły

zarządzenie nr 226

zarządzenie nr 225
- załącznik nr 1 do zarządzenia 225 - harmonogram nauczania hybrydowego

zarządzenie nr 224
- załącznik nr 1 do zarządzenia 224 wniosek szkoła

zarządzenie nr 223
- załącznik nr 1 do zarządzenia 223 - wniosek szkoła
-
załącznik nr 2 do zarządzenia 223 - wniosek - oddział przedszkolny

zarządzenie nr 222
- załącznik nr 1 do zarządzenia 221 - 2021
- załącznik nr 2 do zarządzenia 222

zarządzenie nr 221
- załącznik nr 1 do zarządzenia 221 - 2021

zarządzenie nr 220 (nauka hybrydowa)
- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 220 - 2020 - 2021

procedura organizacji testu diagnostycznego

zarządzenie nr 219 z oddziałami sportowymi

regulamin korzystania z pływalni szuwarek
zasady przeprowadzania uczniów na pływalnie w związku z pandemią covid - 19

zarządzenie nr 216

zarządzenie nr 215 dla oddziałów 1 - 3
- procedury organizacji pracy szkoły nr 215 od 18 stycznia 2021r
- przydział sal
- przydział szatni
- aktualny harmonogram obiadów od 18.01.2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I - III

zarządzenie nr 213

zarządzenie nr 212

zarządzenie nr 210

zarządzenie nr 207

zarządzenie nr 206

zarządzenie nr 204

zarządzenie nr 200

zarządzenie nr 199
- załącznik nr 1 procedura organizacji egzaminu - zarządzenie 199
- załącznik nr 2 procedura podejrzenia zakażeniem w sp 215 zarządzenie 199

zarządzenie nr 198

zarządzenie nr 197
- załącznik nr 1 regulamin dla rodzica
- załącznik nr 2 zgoda na mierzenie temperatury
- załącznik nr 3 procedura organizacji opieki sp 215
- załącznik nr 4 procedura podejrzenia zakażeniem w sp 215
- załącznik nr 5 procedura postępowania prewencyjnego sp 215
- załącznik nr 6 zasady funkcjonowania biblioteki w sp 215

zasady pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w czasie zagrożenia epidemicznego