http://sp215.info/s2/dokumenty/artykuly/2020/karta_ucznia.jpgKarta Ucznia to uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Karta Ucznia przysługuje:
a) uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.

b) uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.
Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.
Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.
Jak otrzymać Kartę Ucznia.
Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL.
Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM. Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.
Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły z podanym adresem zamieszkania. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZTM:
https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia

Szanowni Państwo,
mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:
- do dnia 23.05.2021 r. uprzejmie prosimy o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia.
- do dnia 31.07.2021 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak
i elektronicznej) celem przekazania uczniom.
Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi wydanie Państwu Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów od 01 września 2021 r.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną

Link dedykowany wyłącznie dla uczniów naszej placówki to:

• https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7ccaf7fb

instrukcja - pierwsza karta ucznia
instrukcja - przedłużenie karty ucznia
wniosek - o - wydanie - spersonalizowanej - warszawskiej - karty - miejskiej - swkm

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198.

Rozpoczynamy wymianę Kart Ucznia, które tracą ważność 30 września br.!

Wymiana Kart Ucznia dotyczy głównie obecnych klas IV oraz klas V, VI i VII, którym kończy się okres wgranych bezpłatnych uprawnień do przejazdów komunikacją miejską 30 września 2022 roku.

Jak wyrobić nową Kartę Ucznia?    
Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza Uczeń - https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7ccaf7fb.
Będziecie potrzebowali: numeru obecnej Karty Ucznia oraz zdjęcia. Fotografia powinna być legitymacyjna, wykonana w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ona w odpowiednim formacie - JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Powinna ona być także aktualna i wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mailowy otrzymacie potwierdzenie jego złożenia, a później informację o rozpatrzeniu.
Nową Kartę Ucznia odbierzecie w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej dostarczeniu.

2. Za pośrednictwem wniosku papierowego złożonego bezpośrednio w szkole (wniosek dostępny w sekretariacie).
Będziecie potrzebowali: wypełnionego wniosku i zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

3. Bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM
Będziecie potrzebowali: obecnej Karty Ucznia, ważnej legitymacji szkolnej oraz zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.

Wnioski należy składać do 31 maja!

O Karcie Ucznia:
Dzięki karcie Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.

Karty obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych "700" poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz -
w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" - pociągami Kolei Mazowieckich
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Więcej informacji o Karcie Ucznia w zakładce "Bilety i opłaty" na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.