http://sp215.info/s3/dokumenty/artykuly/2024/06/karta-ucznia-plakat.pnghttp://sp215.info/s3/dokumenty/karta-ucznia/karta_ucznia.jpg

 

http://sp215.info/s3/dokumenty/inne/karta-ucznia.jpg

Karta Ucznia:

to uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
w m.st. Warszawie.

Dzięki karcie Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.

Karty obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych "700" poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz - w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" - pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Więcej informacji o Karcie Ucznia w zakładce "Bilety i opłaty" na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Karta Ucznia przysługuje:

ü  uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.

ü  uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,
a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

Oznacza to, że do bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

Jak wyrobić nową lub przedłużyć już posiadaną Kartę Ucznia, można to zrobić na kilka sposobów podanych poniżej:

1.    Poprzez elektroniczny Punkt Obsługi Pasażerów (e-POP).

Wejdź na stronę https://e-pop.wtp.waw.pl i wypełnij wniosek o Kartę Ucznia. Przygotuj dane dziecka* oraz jego zdjęcie.

Jako sposób odbioru Karty możesz wskazać dowolny stacjonarny POP lub wybrać wysyłkę karty na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Wybierając opcję wysyłki na wskazany adres podczas wypełniania wniosku, musisz wybrać termin spotkania online
z pracownikiem ZTM. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Na spotkanie online przygotuj:

ü  ważną legitymację szkolną z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania,
a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczenie wydane przez placówkę, zawierające:

§  adres zamieszkania ucznia,  

§  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym, 

§  numer PESEL,

ü  dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Wyrobiona Karta Ucznia będzie wysłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania
za pośrednictwem operatora Poczta Polska.

Wybierając odbiór karty w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, po zaakceptowaniu wniosku przez pracownika ZTM, otrzymasz maila z informacją, że wniosek został przyjęty
i należy udać się do dowolnego POP w celu odbioru Karty.

Kartę Ucznia w POP otrzymasz od razu, po pozytywnej weryfikacji danych przez pracownika Punktu. Należy mieć ze sobą te same dokumenty, które zostały wymienione powyżej przy spotkaniu online.

2.    Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza Uczeń: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7ccaf7fb

Potrzebne dokumenty:

ü  numer obecnej Karty Ucznia (nie dotyczy pierwszoklasistów),

ü  zdjęcie* dziecka.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie jego złożenia,
a później informację o jego rozpatrzeniu.

Nową Kartę Ucznia odbierzesz w szkole, skontaktuj się w tym celu z sekretariatem.

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Pasażerów.

Potrzebne dokumenty:

ü  ważna legitymacja szkolna z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania,
a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczenie wydane przez placówkę, zawierające:

§  adres zamieszkania ucznia,  

§  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym, 

§  numer PESEL,

ü  dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL,

ü  zdjęcie* dziecka w formie elektronicznej lub papierowej.

4.    Składając wniosek papierowy bezpośrednio w szkole.

Potrzebne dokumenty:

ü  wypełniony wniosek (druk wniosku otrzymasz w szkole),

ü  zdjęcie* dziecka w formie papierowej.

*zdjęcie powinno być: legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle, aktualne (wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy); składane w formie elektronicznej: w formacie JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, wielkość pliku nie większa niż 2 MB; składane w formie papierowej: w formacie 3,5x4,5 cm.

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
22 45-94-329 lub 22 45-94-198.