Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Dodatkowe informacje są zawarte w regulaminie.
regulamin skrzat

http://sp215.info/s3/images/ilustracje/Piotr_Wysocki-200.jpgadresowanym do uczniów klas I – III, którego celem jest:

  • popularyzacja postaci  Piotra Wysockiego w środowisku szkolnym, 
  • zachęcenie dzieci do zapoznania się z niezwykłą biografią bohatera powstania listopadowego;
  • uczczenie pamięci patrona szkoły;
  • zapoznanie uczniów z historią najbliższej okolicy i Polski;
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci;

W dniach 27.11.2023 r.  - 30.11.2023 r. uczniowie w ramach edukacji plastycznej wykonają prace poświęcone patronowi naszej szkoły.

Więcej informacji w dołączonym regulaminie: konkurs plastyczny Piotr Wysocki

 

http://sp215.info/s3/dokumenty/artykuly/2023/11/szopka.jpgREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
I. CELE KONKURSU:
1. Podkreślenie ważności Świąt Bożego Narodzenia.
2. Wykorzystanie zdobytej na lekcji religii wiedzy.
3. Kultywowanie tradycji świątecznych.
4. Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych uczniów.
5. Rozbudzenie wyobraźni.

http://sp215.info/s3/images/ilustracje/Piotr_Wysocki-200.jpgTEMAT: Obraz przedstawiający miejsce, w którym bywał Piotr Wysocki
(krajobraz, architektura, charakterystyczne budowle)
ORGANIZATOR:  Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
CEL:  Przybliżenie uczniom postaci Piotra Wysockiego
Zachęcanie do poznania biografii patrona
Kształtowanie zdolności plastycznych
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci

http://sp215.info/s3/dokumenty/artykuly/2023/11/mis.jpgXVI SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
eliminacje do
XVI DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
PLUSZOWY MIŚ