REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacja dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego, klasy I sportowej i klas I ogólnych zamieszczona została  w formie online.

W przypadku pytań, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w zamieszczonych na stronie internetowej szkoły materiałach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach 8.00 – 16.00 pod nr tel. 22 610-67-79

Link do rekrutacji na stronie Biura Edukacji

prezentacja - SP215
prezentacja - oddział przedszkolny - zerówka 2023 - 2024
prezentacja - klasa 1

prezentacja - oddział sportowy
zasady przyjęć do klasy 1 sportowej na rok szkolny 2023 - 2024
próba sprawności fizycznej na rok szkolny 2023 - 2024

klauzula informacyjna - rekrutacja do szkoły