Same Zalety :-)

Zalety szkoły rejonowej
 
- Nie stresujesz się dodatkowymi egzaminami, sprawdzianami, konkurencją. Jesteś przyjęty :)
- Z reguły jest blisko, więc odpadają kłopoty z dojazdem i czas na dojazd.
- Jeśli gimnazjum jest częścią zespołu ze szkołą podstawową, uczeń zna swoich nauczycieli, którzy uczyli go już w podstawówce.
- Jeśli wybiera się tam wielu uczniów z Twojej klasy, odpada stres związany z poznawaniem nowych osób i nawiązywaniem nowych więzi.
 
Zalety wyboru szkoły spoza rejonu
 
- Dojazdy do szkoły uczą samodzielności, wzmacniają wiarę w siebie, uczą odpowiedzialności, gospodarowania czasem.
-  Uczeń może wybrać klasę o profilu, który go naprawdę interesuje.
- Nowe znajomości poszerzają horyzonty, inspirują, są okazją do zawarcia wspaniałych przyjaźni na całe życie.
- Wybrane szkoły mogą oferować większe bezpieczeństwo lub bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu „Warszawa Talentów” w naszej szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym Drodzy Uczniowie będziecie mogli porozmawiać z doradczynią zawodową o swoich planach dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej, poznać ich specyfikę, planach dotyczących studiów, zawodu a nawet przyszłej pracy. Będzie czas przyjrzeć się bliżej sobie, odkryć swoje mocne strony, predyspozycje zawodowe.

         

Punkt Informacji i Kariery (PIK) znajduje się w szkole w gabinecie pedagoga szkolnego

Osoby zainteresowane takimi spotkaniami proszę o kontakt przez dziennik w celu zapisania się na indywidualne konsultacje z nauczycielem.

 

Poniedziałek

7.10 – 8.45

 

Czwartek

14.50 – 15.35

Punkt Informacji i Kariery prowadzi pani Agata Radzka (doradczyni zawodowa SP215)

Zachęcamy uczniów do zapisów na konsultacje i spotkania!

Do zobaczenia w PiK!

 

Jednym z głównych zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Warszawa Talentów” rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. 
Krótko o projekcie: Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów kl. 7 i 8 szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa) kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach.