http://sp215.info/s3/images/foto/certyfikat-wars-sawa.jpgDnia 27.10.2014 wręczono Szkole Podstawowej nr 215 Certyfikat bezterminowy WARS I SAWA Prezydenta m.st. Warszawy za Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych.
Miło nam poinformować, że nasza szkoła jest jedną z kilku na Pradze Południe,  która otrzymała Certyfikat WARSA I SAWY.
Program z lat 2013-2020 jest dalej realizowany w kolejnych latach szkolnych.
Uzdolnieni uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnego rodzaju przedsięwzięciach.
    W  ramach uzyskania certyfikatu i planu pracy  realizowane są zadania:
a)współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz ucznia uzdolnionego,
b)szkolne i pozaszkolne sukcesy naszych uczniów w konkursach EDUKACYJNYCH I SPORTOWYCH,
c) PROGRAM SPOTKAŃ ZE SŁAWNYMI I CIEKAWYMI LUDŹMI, aby uczniowie mogli posłuchać o ciekawych kierunkach zawodowych i ich tajemnicach, oraz rozwijać swoje zainteresowania,
d) motywowanie uczniów uzdolnionych - udział w zajęciach pozalekcyjnych tworzonych z myślą o uczniach uzdolnionych,
e) przygotowywanie uroczystości i przedstawień szkolnych,
f) wyjścia klas -  rozwijanie zainteresowań,
g) praca w Samorządzie Uczniowskim -  propozycja dla uczniów o uzdolnieniach społecznych,
h) wsparcie psychologiczne -  konsultacje z pedagogiem, psychologiem i socjoterapeutką,
i) udział dzieci w projektach i innowacjach,
j) udział dzieci w uroczystościach szkolnych i klasowych - rozwijanie uzdolnień aktorskich, dziennikarskich i społecznych.
szkolny program wspierania uzdolnionych