Egzamin Ósmoklasisty

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a.    informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

b.    przykładowe arkusze egzaminacyjne

c.    arkusze egzaminu próbnego

d.    zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

e.    arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.

 Na stronie www.oke.waw.pl  prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021 - Egzamin ósmoklasisty”

• Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku