"KROS School projects"

Nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie związanym z bezpieczeństwem drogowym programu Erasmus+. Projekty są już umieszczone na stronie

www.kros-project.eu. Trzeba najechać myszką u góry na "Network of pilot schools" i kliknąć "KROS School projects", po lewej stronie będzie lista krajów i wybrać Polskę. Ewentualnie można skorzystać bezpośrednio z tego linku:

 http://www.kros-project.eu/Network-of-Pilot-Schools/KROS-School-projects/PID/2743/CategoryID/42/CategoryName/Poland

Dziękujemy uczniom za udział w projekcie!