Dzielnicowy konkurs plastyczny „Na brzęczącej łące”

Zapraszamy uczniów klas O-III do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie plastycznym „Na brzęczącej łące”, którego organizatorem jest świetlica przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie. 

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej techniką dowolną w formacie A3 lub A4.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

•prace muszą być wykonane samodzielnie,

•każda praca powinna być czytelnie podpisana (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz  do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszenia,

•nadesłane  prace  na  konkurs  przechodzą na własność Organizatora,

•zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednocześnie  zgodą  na  publikację  prac  na  stronie internetowej oraz podczas wystawy pokonkursowej,

•osoby  dostarczające  prace  konkursowe  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych na cele konkursu,

•nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu konkursu plastycznego „Na brzęczącej łące”.

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia:

Regulamin konkursu Na brzeczacej lace wraz z kart zgoszenia

Wykonane prace należy złożyć do wychowawcy do 19.05.2021r. lub złożyć/nadesłać do Szkoły Podstawowej nr 246 im. na poniższy adres:

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 

Warszawa, ul. Białowieska 22

04-063 Warszawa

 

Szkolny opiekun konkursu:

Marzena Zawadzka