Finanse Rady Rodziców

Rada Rodziców widzi potrzebę wsparcia szkoły dodatkowymi funduszami na cele związane bezpośrednio z poprawą warunków nauczania naszych dzieci.

Cele finansowe są określane na podstawie potrzeb zgłaszanych na RR, kwot deklarowanych w deklaracji (wzór poniżej) i realizowane na podstawie kwot wpłaconych na konto RR. Deklaracje mają na celu oszacowanie budżetu RR na dany rok.

Wpłaty na konto RR są dobrowolne. Sugerowana na ten rok kwota to 70 zł.

 

Poniżej znajdziecie Państwo sprawozdanie finansowe prezydium RR za rok 2016/2017.

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji na bieżący rok szkolny. Deklaracje należy składać do skarbników klasowych.

1. - Sprawozdanie_finansowe_RR.pdf
2. - Sprawozdanie_z_dzialanosci_RR.pdf