Świetlica

http://sp215.info/s2/dokumenty/swietlica/1b-715.jpg

Witamy na stronie internetowej - Szkolnego zakątka

Jeżeli chcecie spędzić przyjemnie czas, nauczyć się wielu rzeczy, poznać nowych przyjaciół i dowiedzieć się więcej o otaczającym nas świecie i o tym  co Was interesuje,
zapraszamy do nas w godzinach

od 7:00 do 17:00

Przepustką do świetlicy jest "Karta kwalifikacyjna", którą muszą wypełnić rodzice (prawni opiekunowie)

Pobierz kartę kwalifikacyjną
 

Plan zajęć dnia w świetlicy


7.00  -  8.00    Czytanie wybranego tekstu literackiego. Indywidualna praca dziecka przy stoliku.

8.00 - 10.00   
Zajęcia plastyczne, wykonywanie ilustracji do tekstu literackiego, zabawy przy muzyce, wspólne spożywanie drugiego śniadania.

10.00 - 12.00   
Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na boisku szkolnym i placu zabaw lub w salach świetlicowych (w zależności od pogody). Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, doskonalenie sprawności ruchowej dzieci.

12.00 - 13.00   
Przygotowanie do obiadu - kształtowanie potrzeby dbałości o higienę osobistą i prawidłowe zachowanie w stołówce szkolnej.

13.00 - 15.30   
Zajęcia sportowe, gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu. Zajęcia rozwijające zdolności manualne. Zabawy dydaktyczne rozwijające pamięć i spostrzegawczość. Wspólne spożywanie podwieczorku.

15.30 - 16.30   
Zajęcia w grupach - odrabianie prac domowych, wspólne czytanie lektur szkolnych.

16.30 - 17.00   
Czytanie wybranych pozycji książkowych. Indywidualna praca dziecka przy stoliku. Wykonywanie prac porządkowych.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20 listopada

http://sp215.info/s2/dokumenty/swietlica/2_dzieci.jpg20 listopada na pamiątkę uchwalenia najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom, czyli Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Janusz Korczak napisał „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […].„.
W Polsce podejście do dzieci zmieniło w przeciągu ostaniach lat, jednak prawa dziecka wciąż nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków.
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodziców do obejrzenia krótkiego filmik jaki przygotowaliśmy na dzisiejszy dzień.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z „Konwencją o prawach dzieci” przygotowaną przez UNICEF.

konwencja o prawach dziecka

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocna ozdoba świąteczna”

 http://sp215.info/s2/images/artykuly/2017-18/plastusie.jpgOrganizator: świetlica przy SP nr 312 w Warszawie.

 Cele konkursu:

      1. Kultywowanie polskich, wielkanocnych tradycji świątecznych.

      2.  Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej .

      3.  Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci.

Uczestnicy konkursu:  dzieci w wieku 6-10 lat.

Warunki konkursu:

·         Technika , forma i rozmiar pracy dowolny.

Czytaj więcej...

Konkurs świetlicowy - Czas ma pyszną kanapkę !

Konkurs związany jest z Warszawskim Dniem Dobrego Jedzenia obchodzonym w naszej szkole 16 listopada. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej.

szczegóły konkursu

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok 2017/2018. Karty zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz świetlicy.

Zapraszamy

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 215
im. Piotra  Wysockiego  

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.     W szkole funkcjonuje świetlica, której głównym celem jest zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom, bezpośrednio przed i po zajęciach prowadzonych na terenie szkoły, uwzględniając potrzeby edukacyjne, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności.

Czytaj więcej...